Zespół Wasiloczki

Zespół

Zespol Wasiloczki

Słów parę o nas

W listopadzie 1964 r. z inicjatywy działaczy Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bielsku Podlaskim powstał Chór Pieśni i Tańca "WASILOCZKI". Ideą chóru było kultywowanie i pilęgnowanie regionalnych tradycji i folkloru białoruskiego.
Oficjalną nazwę zespołu "WASILOCZKI" przyjęto w marcu 1973 roku. Jej źródłem była białoruska piosenka "Wasiloczki"- "Chabry", ktora stała się pieśnią przewodnią zespołu. Chór "WASILOCZKI" przez ponad 45 lat swego istnienia występował pod kierownictwem znanych i zasłużonych dla kultury Białostocczyzny muzyków: Aleksandra Łukaszuka, Jerzego Szurbaka, Michała Artysiewicza, Stefana Kopy, Sergiusza Łukaszuka, Aliny Niegierewicz, Włodzimierza Sacharczuka i Mikołaja Mierzennego.
Obecnie dyrygentem jest Mikołaj Fadin z Grodna (Białoruś).
W okresie swego istnienia "WASILOCZKI" dały ponad 900 koncertów. Z ogromnym powodzeniem występowały w kraju, w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Poznaniu, Sopocie. Wielokrotnie wyjeżdżały na Białoruś, koncertując w Grodnie, Brzostowicy, Smorgoni, Witebsku. W Mińsku nagrali program telewizyjny, przedstawiający swój dorobek artystyczny.
Dużym wyróżnieniem było uczestnictwo w nagraniach do filmu "Tam, gdzie tańczą lawonichę" (1969r.) i do "Tryptyku narwiańskiego" (1984r.)
Chór Pieśni i Tańca "WASILOCZKI" jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska", stałym uczestnikiem spotkań artystycznych "Białystok- Grodno", "Święta Kultury Białoruskiej", folklorystycznej imprezy "Kupalle" oraz wielu przeglądów i konkursów.
Za wieloletnią działalność na rzecz kultury białoruskiej Chór "WASILOCZKI" otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony Białostoczczyźnie, nagrodę finansową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Koncerty "WASILOCZEK" tchną autentycznym pięknem, wzruszają do głębi serca, dostarczają wielu wspaniałych wrażeń, dzięki czemu niezmiennie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. W dniu 14 Listopada 2009r. odbył się uroczysty Koncert z okazji 45 - Lecia działalności zespołu. W dniach 16-18.12.2011 r zespół wystąpił na Białorusi (Wiercialiszki) oraz rozpocząłnagrywanie płyty w Grodnie.

Kontakt z Chórem: tel. Bielskiego Domu Kultury (085) 730-34-14 i (085) 730-85-88
Kierownik organizacyjny Chóru: NINA BIELECKA, tel. (085) 730-71-53, tel. kom. 0504341449
Kontakt emailowy:
zespol_wasiloczki@o2.pl
zespol_wasiloczki@tlen.pl
zespol_wasiloczki@go2.pl
zespol_wasiloczki@prokonto.pl